Schenkingen en legaten

Een schenking maakt een belangrijk verschil

Graag maken wij gebruik van je steun voor onderhoud- en restauratiewerkzaamheden of speciale projecten. Hieronder vind je informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking kan overgemaakt worden naar NL49 RABO 0361 2845 00 ten name van Stichting ’t Olde Maat Uus. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. Is de schenking minimaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60,-), dan is je gift volledig fiscaal aftrekbaar.

Periodieke schenking

Het belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nalaten

Via een testament kan een schenking worden nagelaten aan Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus. Ook bestaat de optie om ons museum tot erfgenaam te benoemen. Je kunt zelf aangeven welk percentage van de nalatenschap je aan het museum wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in je testament. Wanneer je een vooraf vastgesteld bedrag wilt doneren, kun je Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus een legaat toewijzen. Het museum is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waardoor je er zeker van bent dat je gift daar terecht komt waar je wilt.