Privacyverklaring

Van wie verzamelen we gegevens

Stichting ’t Olde Maat Uus verzamelt gegevens van:

 • medewerkers
 • leden van de Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus
 • belangstellenden
 • sponsoren van het museum
 • bezoekers

De Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus heeft een leden bestand waarin ook de medewerkers zijn opgenomen. Medewerkers van het museum zijn voor 99% ook lid van de vereniging. De gegevens van de leden en medewerkers worden door de Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus aan de Stichting ’t Olde Maat Uus beschikbaar gesteld (gedeeld).

Welke gegevens verzamelen we

Van medewerkers, leden van de vereniging, belangstellenden, en sponsoren verzamelen wij de volgende gegevens:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer (zowel vast als mobiel)
 • e-mailadres

Van bezoekers worden in voorkomende gevallen de volgende gegevens verzameld:

 • Postcode (of land van herkomst en woonplaats)
 • Leeftijd

Waar gebruiken we de gegevens voor

De gegevens van medewerkers worden gebruikt als personeelsadministratie en voor het versturen van nieuwsbrieven die informatie bevatten die relevant is voor medewerkers.
Voor het versturen van uitnodigingen voor medewerkers bijeenkomsten of officiële gelegen heden. Voor het maken van bv rondleiders en interieurverzorgers overzichten (wanneer moet wie in het museum aanwezig zijn).
De gegevens van leden van de Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus worden gebruikt voor verzending van nieuwsbrieven die informatie bevatten over het museum en haar activiteiten.
De gegevens van belangstellenden worden gebruikt voor verzending van nieuwsbrieven die informatie bevatten over het museum en haar activiteiten.
De gegevens van sponsoren worden gebruikt voor verzending van nieuwsbrieven die informatie bevatten over het museum en haar activiteiten.

Mogelijkheid tot afmelding en inzien

In de nieuwsbrieven is altijd een button opgenomen voor afmelding voor de nieuwsbrief.
Verder is er een button waarmee de opgeslagen gegevens kunnen worden ingezien en waar nodig gewijzigd of aangepast. Verdere verzoeken tot inzage van de gegevens moeten worden gericht aan info@museumgiethoorn.nl

Gerechtvaardigd belang

Omdat bovenstaande gegevens alleen worden gebuikt voor de bedrijfsvoering en voor informatie verstrekking die rechtstreeks verband houd met het museum is het gebruikt van de gegevens een “Gerechtvaardigd belang” en is toestemming voor gebruik van deze gegevens voor de omschreven activiteiten niet nodig.

Waar worden de gegevens bewaard

De gegevens worden bewaard in databases en spreadsheets. De bestanden bevinden zich in de cloud of op computers in het museum, in een enkel geval zijn er kopieën van medewerkers bestanden op privécomputers opgeslagen. De bestanden op privécomputers worden gebruikt voor het versturen van rondleiders en interieurverzorgers overzichten (wie moet wanneer in het museum zijn). Alle bestanden zowel in de cloud, in het museum en op privécomputers zijn beveiligd met wachtwoorden.
De gegevens bewaard zolang het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is en daarna nog vijf (5) jaar.
In een bureaulade in de museumbalie is een lijst met adres en telefoongegevens van rondleiders aanwezig. Deze lijst wordt gebruikt voor het in bijzondere gevallen oproepen van extra museumpersoneel (rondleiders).

Delen met derden

De gegevens worden op geen enkele manier aan derden verstrekt en kunnen derhalve ook niet door derden worden gebruikt.

Evaluatie

In het derde kwartaal van het jaar wordt het privacy beleid in een bestuursvergadering geëvalueerd en waar nodig aangepast. Wijzigingen in dit privacybeleid zullen in een nieuwsbrief aan betrokkenen worden bekend gemaakt.

Giethoorn juni 2018 versie 1.0