Geschiedenis

Een groepje Gietersen kwam met een goed idee…

In 1980 vormde zich in Giethoorn een groepje mensen genaamd ’t Gieters Comité. Dit groepje mensen onderzocht onder andere de mogelijkheid om de cultuurhistorie van Giethoorn voor het nageslacht te bewaren, men wilde komen tot de oprichting van een Museum boerderij.
Na een aantal vruchteloze pogingen op andere locaties vond het Gieters Comité de familie H.H. Maat bereid de leegstaande woonboerderij aan het Binnenpad 52 voor dit doel te verkopen.

De door de inmiddels opgerichte Stichting ’t Olde Maat Uus aangekochte locatie was een totaal in verval geraakte boerderij met aangebouwd woonhuis. De boerderij diende geheel gerestaureerd te worden. Met veler hulp en een niet aflatende inspanning van de toen in Giethoorn wonende architect D.J. Reeskamp lukte het de voor de restauratie benodigde monumentensubsidies binnen te krijgen en kon de daadwerkelijke restauratie een aanvang nemen. Na acht maanden van intensieve werkzaamheden werd het gebouw in mei 1988 door de toenmalige Commissaris van de Koningin in Overijssel, de heer Niers, voor het publiek opengesteld.