ANBI

ANBI publicatie

De Belastingdienst heeft Stichting ’t Olde Maat Uus (RSIN/fiscaal nummer: 008590473, BTW nummer: NL008590473B01) aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). De (culturele) ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten van goededoelenorganisaties en haar donateurs/erflaters.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Schenken aan een culturele ANBI als ons museum is dus ook fiscaal extra aantrekkelijk. Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn meer dan welkom. Het museum hoeft als ANBI-instelling geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van je bijdrage komt dus volledig ten goede aan het museum.

Doelstelling

De stichting ’t Olde Maat Uus heeft ten doel het exploiteren van de museumboerderij, staande en gelegen aan het Binnenpad 52 te Giethoorn, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Publicaties

Hieronder vind je de meest recente en belangrijkste rapportages van de stichting ’t Olde Maat Uus: